Sydsjællands Kulturteater

   
Forside
Foreningen
Bestyrelsen
Hvad har vi spillet
Nyheder
 

 

 

Hvad har vi spillet

1978 Væveren fra Mern
(Th. Nielsen)
Valget til den grundlovgivende rigsdagsforsamling på Præstø Torv 5.10.1848. Her vinder væver og husmand Hans Hansen over professor teol. H.N.Clausen.  
1979 Formynderi eller fællesskab
(Th. Nielsen)
Spændingen mellem landsby og købstad i andelsbevægelsens barndom.  
1980 Det var mor, der begyndte
(Th. Nielsen)
En hyldest til mejerske kgl. hofleverandør Hanne Nielsen, "Havartigården" Holte i anledning af hendes 150 års dag.  
1981 En bondes ret
(Th. Nielsen)
Stridighederne mellem bonde Rasmus Peter Madsen, Viemose og herremanden til Petersgaard Peter Johansen i 1788.  
1982 Det første i verden
(Th. Nielsen)
En hyldest på 100 årsdagen til det første andelsmejeri.  
1983 Mer` end brød og skuespil
(Th. Nielsen)
Grundtvigs liv, folkeligt og lokalt i anledning af Grundtvigs 200 års dag. Præstegårdshaven Udby
1984 To folkeforfører i Sydsjælland
(Th. Nielsen)
To husmandsførere, husmand Peter Hansen, Lundby og bomuldsvæver Hans Hansen, Mern og deres bitre kamp mod aristokratiet og for frihed og ret.  
1985 Hellere i dag end i morgen
(Th. Nielsen)
I anledningen af 200 året for de allerførste udskiftninger. - Hammer by.  
1986 Vi måtte gøre så
(Th. Nielsen)
Om den grusomme herremand Knuth Becker til Bækkeskov, der i 1733 blev myrdet af 11 af sine forkuede bønder. Disse led døden på hjul og stejle; - for Becker er rejst en smuk mindesten på gården.  
1986 Af fremmed æt
(Th. Nielsen)
Om fremmedhad lokalt og om den store dansk-jødiske forfatter M. A. Goldsmidts dramatiske barndom i Vordingborg til hans død som fremmed i København.  
1989 Retfærdighed ske fyldest
(Th. Nielsen)
Om Balle-Lars og hans dramatiske liv, der endte med halshugning på retterstedet i Ugledige. Var han skyldig ? Bøndernes Egehoved, Præstø
1991 En satans jord
(Th. Nielsen)
Om svenskekrigene i Sydsjælland og stormen på København, og om Svend Poulsen, der kæmpede hårdt omend med ringe påskønnelse. Bøndernes Egehoved, Præstø
1992 Fra Græsbjerg til New Zealand
(Th. Nielsen)
Historien om sydsjællandske familiers udvandring til den anden side af jorden. Første generation fik næppe opfyldt deres drømme.  
1993 Kvinderend
(Th. Nielsen)
I 1915 fik kvinderne stemmeret. Også i Sydsjælland blev kvindekampen udkæmpet . Stykket viser denne kamp i alle sociale lag. Lilliendal, Mern
1995 Ikke er vi bønder gæs - fordi vi er grå
(Th.Nielsen)
For 200 år siden frikøbte bakkebøllebønderne sig selv og blev selvejere. Hjalet, Bakkebølle
1997 Lystrate
(Aristofanes)
Som en undtagelse fra reglen blev et klassisk drama opført, en gammel græsk komedie om en gang, kvinderne demonstrerede deres magt over for mændene. Langebæk præstegård.
1999 Fri for tiltale
(Søren Nielsen)
Ved folkestyret allerførste valg blev der i Præsøkredsen opstillet en ganske jævn mand. Trods rævekager blev væveren Hans Hansen valgt; men hvorlænge modstod han de falske og onde anklager .
Grundlovens 150 års jubilæum blev her markeret.
Torvet i Præstø
2001 Kongelov og Galskab
(Søren Nielsen)
En historie om menneskelig galskab, der ikke lader sig tøjle af selv den bedste lov, hvis de mennesker, den er skrevet for, ikke selv vil det. Stykket foregår på Jungshoved  år 1700. Jungshoved slotsruin
2003 Kongemordet i Kalvehave
(Th. Nielsen)
Titlen hentyder til Margrethe d 1.` søn, kronprins Olavs gådefulde død; men stykket var udover denne intrige et historisk billede af hverdagslivet i Skåningehavn (Gl.Kalvehave) med sildefiskeriet som omdrejningspunkt. ved Langødæmningen
2005 Lad Gud beholde sit Himmerig
(Søren Nielsen)
Der gås kritisk tæt på Absalon. Hvordan styrede han udenrigs- politikken? Danmark tronfølge og dermed Valdemar d. Stores famileliv? og hvordan styrede han sin egen kariere? og Saxos historieskrivning?
I stykket er vi både på Rügen, på Gurre hos Tove og på Vordingborg slot.
Slotsruinen
Vordingborg
2007 Balle-Lars
(Th. Nielsen)
Som den sidste i landet fik Balle-Lars hugget hovedet af. Han blev dømt for mord, men nægtede stædigt. Præsten, der ihærdigt prøvede at redde hans sjæl inden henrettelsen, er senere citeret for ordene spildte Guds ord på Balle-Lars. Ballevej 16, Balle
2009

En satans jord
(Th. Nielsen)
Opført første gang i 1991
Link til film fra stykket>>>
2-  3-  4-  5

 

Om svenskekrigene i Sydsjælland og stormen på København, og om Svend Poulsen, der kæmpede hårdt omend med ringe påskønnelse. Ballevej 16, Balle
2011 Der står mænd bag kvinder
(Jonna Colding Henriksen-forfatter og instruktør)
Omdrejningspunktet er Husholdningsskolen i Vordingborg. I dag hedder skolen Vordingborgskolen Balle Ballevej 16, 4735 Mern
 2013  Kommer hid, I piger små
(Henning Pedersen)

Vi er ttilbage til 1808, hvor der er godt gang i det sydsjællandske skibsværft Petersværft. Her mødes Willemoes og Grundtvig, hvor danskheden diskuteres.

 

Petersværft
med støtte fra Vordingborg Kommune
 

 

Mail: info@kulturteater.dk

   

           
 

Amatørteater med lokalhistoriske temaer